Moharram

بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
بازدید استانی
بازدید از مراکز استان خراسان رضوی بهمن ماه سال 1396

بازدید از مراکز استان کردستان تیرماه سال 1397

برگزاری همایش مرکز دارالفنون قم با حضور ریاست نهضت سوادآموزی،مدیر بنیاد ICDL ایران در چهارشنبه 3 مرداد 1397
روز ICDL
بخشنامه روز مرکز
گرامی داشت روز ICDL مرکز خلاق
آزمون های جاری
افتخارات
مسابقه برترین عملکرد


قابل توجه فرهنگیان ، دانشجویان و کلیه کاربران

به اطلاع می رساند برگزاری آزمون های ICDL براساس استانداردهای بنیاد جهانی وفقط در مراکز بنیاد ICDL و با حضور ناظر این بنیاد مورد تایید می باشد بدیهی است برگزاری هر گونه آزمون مجازی ICDLموردتائید نمی باشد.

تعداد بازدید: 37

ادامه مطلب ...

E-School در مدارس غیردولتی

اجرای E-School در مدارس غیردولتی

تعداد بازدید: 294

ادامه مطلب ...

اطلاعیه کتاب های E-School

مجموعه کتاب های آموزش E-School تکمیل شد.

تعداد بازدید: 188

ادامه مطلب ...

اجرای طرح آموزش رایانه بنیاد ICDL ایران در نهضت سواد آموزی برنده جایزه بین المللی سوادآموزی شد.

طرح ترکیب سواد با مهارت‌های پایه رایانه (طرح بنیاد ICDL ایران در سازمان نهضت سوادآموزی) در دوره انتقال که سازمان نهضت سوادآموزی ارائه داده بود، از بین طرح‌های رسیده از 57 کشور موفق شد در فهرست برندگان جوایز بین‌المللی سوادآموزی یونسکو در سال ۲۰۱۸ (جایزه کنفوسیوس) قرار گیرد.

تعداد بازدید: 129

ادامه مطلب ...

گسترش دامنه فعالیت مراکز ICDL

در راستای گسترش دامنه فعالیت مراکز؛ همکاران شما در بنیاد ICDL ایران همواره در حال رایزنی به ارگانها و دستگاه های مختلف و رصد بازار های جدید می باشند.

تعداد بازدید: 372

ادامه مطلب ...

تاییدیه منابع آموزشی بنیاد ICDL برای ورود به مدارس

تاییدیه منابع آموزشی بنیاد ICDL توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای ورود به مدارس سراسر کشور

تعداد بازدید: 430

ادامه مطلب ...

روز ICDL ایران

مدیریت بنیاد از پرسنل بنیاد و مدیران مراکز در سطح کشور تقدیر نمود

تعداد بازدید: 300

ادامه مطلب ...منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 2170774
کاربران آنلاین: 62

*کسب نمره 100 ليلا اسمعيلي در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 مهدي آزاد منجيري در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 طيبه رمضاني در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 نسترن نعيمي جعفر بيگي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (جام جم). *کسب نمره 100 نيما رضائي فرد در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پريسا عليخان پور در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اکرم عبداللهی فر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهران اكبري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نسترن وفائي نيا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 محمد افضلي تلخك در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 عبدالستار اميني مراد آبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 سيد محمد رضا موسوي موركاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 حسين اثني عشري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 مصطفي محمدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 فاطمه شيرمحمدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 جواد ابراهميان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 فاطمه ابراهيمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 امير فيضي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 بهناز قوچاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 ادريس يوسفي سوراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 سميه نبي الهي جوزقاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 پرديس وحيد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صادقي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صادقي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صادقي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صادقي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صادقي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صادقي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي صفدري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا اميني باغبادراني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رئوفي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رئوفي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستاره اميني سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي غلامي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي غلامي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي غلامي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي غلامي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي غلامي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي غلامي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عسگري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عسگري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عسگري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عسگري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عسگري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عسگري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا معمار در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه صادقي كله مسلماني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه صادقي كله مسلماني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه صادقي كله مسلماني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه صادقي كله مسلماني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه صادقي كله مسلماني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه صادقي كله مسلماني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف صفري ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا براتي سده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صبا ايل بيگي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا قديري قهدريجاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا قديري قهدريجاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه زينليان دستجردي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه زينليان دستجردي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه زينليان دستجردي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر معتمدي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر معتمدي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر معتمدي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر معتمدي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر معتمدي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر معتمدي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 النا همتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث عيدي عبدالهي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زماني طلب در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدرضا علوي نسب در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه براتي سده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ايزدي زمان آبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه سليميان ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه سليميان ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه سليميان ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه سليميان ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه سليميان ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه سليميان ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا صالحي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا خاشعي ورنامخواستي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه دهقاني قلعه قاسمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه دهقاني قلعه قاسمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه دهقاني قلعه قاسمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه دهقاني قلعه قاسمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه دهقاني قلعه قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه دهقاني قلعه قاسمي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محدثه حيدري پبدني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محدثه حيدري پبدني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محدثه حيدري پبدني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محدثه حيدري پبدني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محدثه حيدري پبدني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محدثه حيدري پبدني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نجفي نيسياني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نجفي نيسياني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نجفي نيسياني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نجفي نيسياني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نجفي نيسياني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نجفي نيسياني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه ابراهيم زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهشيد معتمدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه عزيزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس معتمدي سده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اسكندري كله مسلماني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اسكندري كله مسلماني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اسكندري كله مسلماني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اسكندري كله مسلماني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اسكندري كله مسلماني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اسكندري كله مسلماني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي قاسمي ورنامخواستي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سعيده جراحي سده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدعلي اسلامي ورنامخواستي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين اسكندري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين اسكندري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين اسكندري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين اسكندري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين اسكندري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين اسكندري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سادات ميرستاري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سادات ميرستاري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سادات ميرستاري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سادات ميرستاري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سادات ميرستاري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سادات ميرستاري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا بدركافي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثناسادات موسوي زاده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مريم درعلي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سما جانقربان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريا حمه ويسي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهراسادات قريشي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهراسادات قريشي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهراسادات قريشي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهراسادات قريشي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهراسادات قريشي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهراسادات قريشي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند الوندي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند الوندي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند الوندي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند الوندي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند الوندي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند الوندي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد نوري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد نوري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد نوري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد نوري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد نوري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد نوري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا غلاميان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا غلاميان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا غلاميان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا غلاميان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا غلاميان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا غلاميان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي ايراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سلطانيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved