• 01
  • 02
  • 03
011 022 033
روز ICDL
بخشنامه روز مرکز
گرامی داشت روز ICDL مرکز دبستان هوشمند ميلاد
آزمون های جاری
پايان آزمون در مرکز انفورماتيك بين الملل (مشهد)

پايان آزمون در مرکز ايده پردازان (سبزوار)

پايان آزمون در مرکز بيداري دانايي (کرمان)

پايان آزمون در مرکز پاسارگاد (مشهد)

پايان آزمون در مرکز پويندگان (تاکستان)

پايان آزمون در مرکز جهانگير (قشم)

پايان آزمون در مرکز مجتمع آموزشي صبا رايانه (البرز)


افتخارات


مراکز برتر ارزشیابی نیم سال دوم 1394

بر اساس معيارها و مؤلفه هايي كه در آيين نامه مراكز در فصل مربوط به ارزشيابي مشخص گرديده است. عملكرد 6 ماه دوم سال 94 مراكز تحت پوشش بنياد ارزيابي و نتايج آن مشخص گرديد. در اين ارزشيابي 21 مركز برتر مشخص و در فايل ضميمه شماره 1 قابل مشاهده مي باشند. ضمنا در مقايسه با ارزشيابي 6 ماه اول سال94 برخي مراكز رشد مناسبي داشته اند كه از ميان ايشان 10 مركز كه بيشترين رشد را داشتند تعيين گرديد و در فايل ضميمه شماره 2 قابل مشاهده مي باشد.

تعداد بازدید: 205

ادامه مطلب ...

پذیرش گواهینامه‌های بنیاد آی‌سی‌دی‌ال ایران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عدم نیاز به مجوزهای کتبی برای تایید اعتبار موسسات مجری آموزشی و تعیین امتیاز موسسات بر اساس عملکرد

تعداد بازدید: 1101

ادامه مطلب ...

عضویت مراکز جدید در اردیبهشت ماه 1395 به خانواده بزرگ ICDL ایران

مدرسه بعثت مشهد به شماره مجوز 16685 و صاحب امتیازی آقایان اسدیان و صدیق پور، آموزش و پرورش جغتای به شماره مجوز 16686 به صاحب امتیازی آقای دستورانی و مدرسه صفا 2 نجف اباد به شماره مجوز 16687 به صاحب امتیازی آقای حاجی صادقیان در اردیبهشت ماه سال جاری موفق به دریافت مجوز از بنیاد ICDL ایران گردیدند.

تعداد بازدید: 280

ادامه مطلب ...

امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان نهضت سوادآموزی

در راستای توسعه سواد دیجیتال برای سوادآموزان کل کشور میان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی و سازمان نهضت سوادآموزی تفاهم‌نامه‌ای منعقد گردید که طی آن برنامه آموزشی بنیاد ICDL ایران برای آموزش سوادآموزان اجرایی خواهد شد.

تعداد بازدید: 660

ادامه مطلب ...

انتشار خبر بنیاد ICDL ایران در خبرنامه‌های بنیاد جهانی و بنیاد ICDL آسیا

اخبار بنیاد ICDL ایران در خبرنامه‌های بنیاد جهانی و بنیاد ICDL آسیا منشر شد.

تعداد بازدید: 758

ادامه مطلب ...ورود به سایت
نام کاربری:  
رمز ورود:  
منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 952989

*کسب نمره 100 ناصر بينقي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 راحله تقي نيا در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 نرگس راه نشين در مهارت: واژه پرداز (هنرستان امير المومنين). *کسب نمره 100 كيوان بني اردلان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مجتمع آموزشي افق2). *کسب نمره 100 معصومه سعادت فر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (هنرستان امير المومنين). *کسب نمره 100 فرشته لطفي فرد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آتي نگر بابكان). *کسب نمره 100 ندا صالحي شهربابكي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آتي نگر بابكان). *کسب نمره 100 معصومه ملايوسفي در مهارت: واژه پرداز (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 نرگس ملائي كيشي در مهارت: صفحه گسترده (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 رقيه هنرور تقوائي در مهارت: ارائه مطلب (مدرس حساب ترشيز). *کسب نمره 100 اميرمسعود رحیمی در مهارت: صفحه گسترده (پويش). *کسب نمره 100 مائده كياني هرچگاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 محمدحسين اميري در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 محمدحسين اميري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 آرميتا رياحي زانياني در مهارت: واژه پرداز (پويش). *کسب نمره 100 بهار نيكبخت در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 زهرا هاشمي شيخ شباني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 ايليا طاهرزاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 ايليا طاهرزاده در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 ايليا طاهرزاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 سيد اميرعلي حسيني در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 سيد اميرعلي حسيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 هستي ظفري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 فاطمه يوسفي وردنجاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 فاطمه ظفري در مهارت: ارائه مطلب (پويش). *کسب نمره 100 فاطمه ظفري در مهارت: واژه پرداز (پويش). *کسب نمره 100 فاطمه ظفري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 فاطمه ظفري در مهارت: صفحه گسترده (پويش). *کسب نمره 100 يسنا قنبرپوردهكردي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (پويش). *کسب نمره 100 ريحانه مبيني دهكردي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (پويش). *کسب نمره 100 آيناز قنبري در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 آيناز قنبري در مهارت: واژه پرداز (پويش). *کسب نمره 100 آيناز قنبري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 آيناز قنبري در مهارت: ارائه مطلب (پويش). *کسب نمره 100 محمد سلطاني قلعه در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 محمد سلطاني قلعه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 مريم احمدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 مريم احمدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 راستين عيدي وندي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 راستين عيدي وندي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 اميرحسين رحيمي كاكلكي در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 اميرحسين رحيمي كاكلكي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 اميرحسين رحيمي كاكلكي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 فاطيما نظري در مهارت: ارائه مطلب (پويش). *کسب نمره 100 فاطيما نظري در مهارت: واژه پرداز (پويش). *کسب نمره 100 غزل رئيسي واناني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پويش). *کسب نمره 100 غزل رئيسي واناني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 يسنا رحيمي در مهارت: صفحه گسترده (پويش). *کسب نمره 100 پرهام غفاري در مهارت: نقاشي (پويش). *کسب نمره 100 پرهام غفاري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پويش). *کسب نمره 100 ثريا فرزين مهر در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (فرهيختگان). *کسب نمره 100 مصطفي گل پرور در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (فرهيختگان). *کسب نمره 100 مصطفي گل پرور در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (فرهيختگان). *کسب نمره 100 هاشم تالانه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (فرهيختگان). *کسب نمره 100 آيناز احمدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 مليكا طالب حق در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 سنا آقا جعفري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 يلدا قلي زاده اسكويي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 زهرا گودچاهي در مهارت: صفحه گسترده (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 فاطمه نودهي در مهارت: واژه پرداز (انوشه سيستم).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2005-2016 ICDL IRAN
All rights reserved