(ایران از مراکز استان خراسان رضوی (شهرهای فریمان ، تربت جام ، تایباد ، خواف ، تربت حیدریه ICDL بازدید مدیر بنیاد
<
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge